ENGINEERING

 

Wij maken installatietechnische ontwerpen en berekeningen voor nieuw- verbouw- en renovatie projecten.

Wij spitsen ons voornamelijk op het uitvoeren van de benodigde berekeningen om tot een sluitende, energiebesparende oplossing te komen.

De engineering of het advies zal gedaan worden naar gelang de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden. Ook hierbij zullen wij niet alleen kijken naar de berekeningen, maar ook hetgeen wij geleerd hebben uit onze eerdere projecten. De resultaten en adviezen zullen in één rapport worden samengevat en met de klant worden doorgenomen.

Elektrische ééndraadschema’s, plannen worden zorgvuldig uitgetekend, wat een goede basis vormt voor het goede verloop.